ข่าวสารและกิจกรรม
ภ.พ. 20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภ.พ. 20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการ บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอ..
ดูทั้งหมด
แบบบันทึกคำขอรับบริการ
แบบบันทึกคำขอรับบริการ FS 4.4-01 และใบนำส่งตัวอย่างเครื่องสำอาง FS 5.8-06
ดูทั้งหมด
อย คือ อะไร กันนะ?
อย. คือ อักษรย่อของ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration)
ดูทั้งหมด
วิธีตรวจสอบเลข อย. จากเว็บไซต์ สํานักงาน..
อย. หรือ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) และไม่ได้แปลว่าอาหย่อย
ดูทั้งหมด
innolab training
นิตยสารอินโนแล็ป จัดให้มีการอบรม เรื่อง Microbiological method validation
ดูทั้งหมด
innolab training
ผอ.อำภา หลวงคล้ายโพธิ์ นายอานนท์ประเสริฐศรี เข้าร่วมอบรม เรื่อง การจัดการความเสียงและโอกาศการพัฒนาตา..
ดูทั้งหมด
อบรมภายใน
ทีมทำงาน ISO/IEC 17025 รับการอบรมภายใน ในหัวข้อเรื่อง การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025.2017 โดย..
ดูทั้งหมด
อบรมเชิงปฏิบัตการ
เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา นางสาวรัชนี อิ๊ดแสง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการ เรื่องการใช้และควบคุมคุณภาพอา..
ดูทั้งหมด
อบรม
หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อานนท์ ประเสริฐศรี เข้ารับการอบรม ในหัวหัวข้อ Intepretation and pra..
ดูทั้งหมด
Page  12