สาระน่ารู้
ภ.พ. 20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภ.พ. 20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการ บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอ..
ดูทั้งหมด
แบบบันทึกคำขอรับบริการ
แบบบันทึกคำขอรับบริการ FS 4.4-01 และใบนำส่งตัวอย่างเครื่องสำอาง FS 5.8-06
ดูทั้งหมด
อย คือ อะไร กันนะ?
อย. คือ อักษรย่อของ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration)
ดูทั้งหมด
วิธีตรวจสอบเลข อย. จากเว็บไซต์ สํานักงาน..
อย. หรือ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) และไม่ได้แปลว่าอาหย่อย
ดูทั้งหมด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 364 ( พ.ศ..
เรื่อง มาตราฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ดูทั้งหมด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2..
เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ดูทั้งหมด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย
ดูทั้งหมด
ข่าวสารยาสมุนไพร
“บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยมาตรฐานการทดสอบระดับสากล”
ดูทั้งหมด